Din risknivå

Risk & Möjlighet
LÅG
3 av 7

Fondplacering i risknivå Låg kan svänga både uppåt och nedåt med ca 10% per år. Över tid förväntas tillväxten bli 3% per år. Du rekommenderas att i första hand (om möjligt) placera i trad- eller garantiförvaltning.

 

Förväntade svängningar över 5 år