Din risknivå

Risk & Möjlighet
MYCKET HÖG
6 av 7

Placering i risknivån mycket hög kan svänga både uppåt och nedåt med ca 40% per år. Över tid förväntas tillväxten bli ca 9% per år.

 

Förväntade svängningar över 10 år.