28. Avkastningsmöjlighet på 10 års sikt

Möjligheten till högre avkastning kostar i risk. Har man lång sparhorisont är det lämpligt att ta högre risk för att få så mycket som möjligt utav sitt sparande. Det är viktigt att man vet att man riskerar dramatiska värdesänkningar på kort sikt.

Hur hög risk passar dig?

?
Lång sparhorisont innebär lägre risk

De senaste 100 åren har Stockholmsbörsen (Affärsvärldens Generalindex) stigit med ungefär 10 procent per år i genomsnitt. Detta trots oljekriser, fastighetskriser, IT-krascher och Covid19 pandemi. I USA, som har ännu äldre statistik, har man kunnat mäta avkastningen sedan 1802, alltså över 200 år. Även där finner man samma positiva utveckling. Den amerikanska börsen har gett en real avkastning på drygt 7 procent per år i genomsnitt.

Har man lång sparhorisont är det lämpligt att ta hög risk för att få så mycket som möjligt utav sitt sparande. Det är dock viktigt att man vet att man riskerar dramatiska värdesänkningar på kort sikt.

x