7. Börskraschen 2020

Genom att vi accepterar att vi kan förlora värde på kort sikt belönas vi med möjligheten till värdeökning på längre sikt. När pandemin var ett globalt faktum krascha börsen och många tappade värden på sina sparpengar. De som satt still i den gungande båten har under det stormiga året återhämtat sina värden och mer därtill.

Vilken risklinje känner du dig mest bekväm med?

?
Börskrascher

Börskrasch är beteckning på den situation som uppstår på en aktiebörs då aktiernas värde rasar mycket kraftigt. Börskrascher sker relativt regelbundet och är i princip omöjliga att förutse. Så som en när Coronakraschen kom våren 2020 och sänkte börsen (OMXS30) -33,81%. För de flesta av oss så är de kortsiktiga värdefallen jobbiga att hantera. Och det kan få oss att sälja/byta våra investeringar vid helt fel tillfälle. Till exempel efter ett större börsfall, precis innan marknaderna börjar gå uppåt igen. Det ska vi hjälpa dig undvika genom att förstå hur risktålig du är och anpassa din portfölj därefter. För glöm inte att efter coronakraschen återhämtade sig börsen starkt med +47,3% de följande 211 dagarna.

Genom att vi accepterar att vi kan förlora värde på kort sikt belönas vi med möjligheten till värdeökning på längre sikt.

Grafen illustrerar värdesänkning i olika exempel där man spararen haft olika mycket exponering mot aktiemarknaden.

x