Planerad pension

Din ålder indikerar att du antingen redan gått i pension eller kommer göra det inom snart framtid. Som du kanske känner till kan du välja att plocka ut pensionen i olika perioder beroende på vad som passar din ekonomi bäst.

I hur många år planerar du att plocka ut pensionskapitalet?

Obligatoriskt fält.
?
Börskrascher

Börskrasch är beteckning på den situation som uppstår på en aktiebörs då aktiernas värde rasar mycket kraftigt. Börskrascher sker relativt regelbundet och är i princip omöjliga att förutse. Så som en när Coronakraschen kom våren 2020 och sänkte börsen (OMXS30) -33,81%. För de flesta av oss så är de kortsiktiga värdefallen jobbiga att hantera. Och det kan få oss att sälja/byta våra investeringar vid helt fel tillfälle. Till exempel efter ett större börsfall, precis innan marknaderna börjar gå uppåt igen. Det ska vi hjälpa dig undvika genom att förstå hur risktålig du är och anpassa din portfölj därefter. För glöm inte att efter coronakraschen återhämtade sig börsen starkt med +47,3% de följande 211 dagarna.

Genom att vi accepterar att vi kan förlora värde på kort sikt belönas vi med möjligheten till värdeökning på längre sikt.

Grafen illustrerar värdesänkning i olika exempel där man spararen haft olika mycket exponering mot aktiemarknaden.

x