Din risknivå

Risk & Möjlighet
LÅG
3 av 7

Fondplacering i risknivå Låg kan svänga både uppåt och nedåt med ca 10% per år. Över tid förväntas tillväxten bli 3% per år. Du rekommenderas att i första hand (om möjligt) placera i trad- eller garantiförvaltning.

 

Förväntade svängningar över 5 år

Vill du få ett placeringsförslag i denna risknivån?

Välj en annan risknivå
Avrådan

Vi har vi samlat in information om dig, din placeringshorisont och mätt hur benägen du är att ta finansiella risker med ditt pensionssparande. Frågeställningen är konstruerad att anpassa sig efter dina pensionsmål och även att avråda om du väljer en risk som inte är rekommendera för din riskkapacitet. Vi avråder dig från att byta risknivå från den som är framtagen till dig.

Avbryt