Din risknivå

Risk & Möjlighet
HÖG
5 av 7

Placering i risknivå hög kan svänga både uppåt och nedåt med ca 30% per år. Över tid förväntas tillväxten bli ca 8% per år.

 

Förväntade svängningar över 10 år.

Vill du få ett placeringsförslag i denna risknivån?

Välj en annan risknivå
?
Börskrascher

Börskrasch är beteckning på den situation som uppstår på en aktiebörs då aktiernas värde rasar mycket kraftigt. Börskrascher sker relativt regelbundet och är i princip omöjliga att förutse. Så som en när Coronakraschen kom våren 2020 och sänkte börsen (OMXS30) -33,81%. För de flesta av oss så är de kortsiktiga värdefallen jobbiga att hantera. Och det kan få oss att sälja/byta våra investeringar vid helt fel tillfälle. Till exempel efter ett större börsfall, precis innan marknaderna börjar gå uppåt igen. Det ska vi hjälpa dig undvika genom att förstå hur risktålig du är och anpassa din portfölj därefter. För glöm inte att efter coronakraschen återhämtade sig börsen starkt med +47,3% de följande 211 dagarna.

Genom att vi accepterar att vi kan förlora värde på kort sikt belönas vi med möjligheten till värdeökning på längre sikt.

Grafen illustrerar värdesänkning i olika exempel där man spararen haft olika mycket exponering mot aktiemarknaden.

x
Avrådan

Vi har vi samlat in information om dig, din placeringshorisont och mätt hur benägen du är att ta finansiella risker med ditt pensionssparande. Frågeställningen är konstruerad att anpassa sig efter dina pensionsmål och även att avråda om du väljer en risk som inte är rekommendera för din riskkapacitet. Vi avråder dig från att byta risknivå från den som är framtagen till dig.

Avbryt