Din risknivå

Risk & Möjlighet
MYCKET HÖG
6 av 7

Placering i risknivån mycket hög kan svänga både uppåt och nedåt med ca 40% per år. Över tid förväntas tillväxten bli ca 9% per år.

 

Förväntade svängningar över 10 år.

Vill du få ett placeringsförslag i denna risknivån?

Välj en annan risknivå
Avrådan

Vi har vi samlat in information om dig, din placeringshorisont och mätt hur benägen du är att ta finansiella risker med ditt pensionssparande. Frågeställningen är konstruerad att anpassa sig efter dina pensionsmål och även att avråda om du väljer en risk som inte är rekommendera för din riskkapacitet. Vi avråder dig från att byta risknivå från den som är framtagen till dig.

Avbryt