10. Risk på kort sikt

Genom att vi accepterar att vi kan förlora värde på kort sikt belönas vi med möjligheten till värdeökning på längre sikt. Det viktiga är att veta vilken risk man tar, att man är bekväm med den risknivån man tar, samt att denna motsvarar ens mål med sparandet.

Vilken risknivå är du mest bekväm med?

?
Kortsiktig risk

Inom finans finns det en intim relation mellan risk och möjlig avkastning. Det är som att man får betalt för den risk man tar i form av möjligheten till högre avkastning. Tillgångsslag med högre risk (säg aktier) har över längre perioder högre genomsnittlig avkastning än tillgångsslag med lägre risk (säg nominella statsobligationer). Detta är inget argument för att man ska ta mer eller mindre risk. Nej, det viktiga är att veta vilken risk man tar, att man är bekväm med den risknivån man tar, samt att denna motsvarar ens mål med sparandet.

Genom att vi accepterar att vi kan förlora värde på kort sikt belönas vi med möjligheten till värdeökning på längre sikt.

Grafen illustrerar värdesänkning i olika exempel där man spararen haft olika mycket exponering mot aktiemarknaden.

x