20. Sparande innefattar alltid någon form av risk

Det är viktigt att du förstår att vi inte kan garantera att dina pensionspengars värde består. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Risken sjunker ju längre sparhorisont du har men pensionssparande och annat sparande svänger upp och ner med tiden. Det är rekommenderat att spara i ett lägre riskalternativ.