Vilken kunskap och erfarenhet har du av att spara i värdepapper?

(aktier, fonder, räntepapper, obligationer, hedgefonder m.m.)